Коришћењем било ког дела www.decija-obuca.rs сајта, аутоматски прихватате сва актуелна правила коришћења. Корисници су дужни да редовно читају правила коришћења, те се сматра да су корисници континуираним коришћењем www.decija-obuca.rs сајта, или било којег његовог дела, у сваком тренутку упознати с актуелним правилима коришћења, те да су их разумели у целости. Ни један део www.decija-obuca.rs сајта не сме се користити у незаконите сврхе, ни за промовисање истих.

Компанија ЦИПЕЛГРАД посетиоцима у доброј намери обезбеђује коришћење садржаја www.decija-obuca.rs сајта. Сви посетиоци имају право да бесплатно користе садржаје www.decija-obuca.rs сајта, уколико не крше правила коришћења. Сајт www.decija-obuca.rs састоји се од властитих садржаја, садржаја и оглашивача, бесплатних садржаја, садржаја креираних од стране посетилаца и линкова на спољне странице. www.decija-obuca.rs сајт садржаје објављује у доброј намери.

Све садржаје www.decija-obuca.rs сајта користите на властиту одговорност и ЦИПЕЛГРАД се не може сматрати одговорним за било какву штету насталу коришћењем. Приступ www.decija-obuca.rs сајту и свим његовим садржајима дозвољен је особама било ког узраста. ЦИПЕЛГРАД полаже ауторска права на све властите садржаје (текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података и програмерски код).

Неовлашћено коришћење било ког дела сајта сматра се кршењем ауторских права www.бебакидс.цом сајта и подложно је тужби. Неовлашћено коришћење било ког дела сајта без дозволе власника ауторских права (Ципелград, партнери, корисници…) сматра се кршењем ауторских права и подложно је тужби. Уколико сматрате да је www.decija-obuca.rs сајт повредио Ваша ауторска права, случај ће бити одмах размотрен, а спорни садржаји биће уклоњени одмах по евентуалном установљавању истинитости садржаја жалбе.

Ципелград на сајту www.decija-obuca.rs линкове објављује у доброј намери и не може се сматрати одговорним за садржаје изван портала. Ципелград се обавезује да ће чувати приватност корисника сајта, осим у случају тешког кршења правила www.decija-obuca.rs сајта или незаконитих активности корисника. Ципелград задржава право да на сајту www.decija-obuca.rs без најаве повремено промени или модификује правила. О важним променама и допунама www.decija-obuca.rs сајта може обавестити кориснике путем е-маила или објављивањем на сајту.

Back to Top